INRIKES. En skola i Jukkasjärvi har hamnat i blåsväder efter att ha anklagats för att inte vara fanatiska kulturmarxister.

En skola i Jukkasjärvi i Kiruna kommun riskerar vite på en halv miljon kronor för att de inte möter de kulturmarxistiska utbildningskrav som den svenska regimen satt upp. Bland annat uppger Skolinspektionen att ”brister” finns inom musik- och sexualundervisningen.

Skolan uppges vara restriktiva med att spela popmusik och att undvika att undervisa eleverna om olika sexuella ”läggningar” samt könsförvirring. Anledningen ska vara att religiösa föräldrar som inte vill att sina barn ska indoktrineras i nedbrytande kulturmarxism står på god fot med olika lärare som i sin tur respekterar föräldrarnas vilja.

— Lärare uppger att det på lektioner ofta är ett antal elever som lämnar klassrummet och sitter utanför, där de får arbeta med andra uppgifter och ibland andra ämnen än vad de andra eleverna gör, skriver Skolinspektionen upprört i sin rapport.

Sosseministern Anna Ekström säger följande i ett uttalande till statlig media:

”I den svenska skolan ska alla barn få den utbildning de har rätt till. Föräldrar ska inte kunna välja ur läroplanen vad deras barn ska lära sig eller inte delta i. Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Om det är så att alla barn till exempel inte får rätt till sex- och samlevnadsundervisning så blir jag oerhört upprörd.”

Skolan har på sig till den 23 augusti i år att rätta till de så kallade bristerna.

Källa:
Religiösa föräldrar påverkar undervisningen på Kirunaskola – ministern rasar


  • Publicerad:
    2019-04-26 19:35