SVERIGE. Gymnasieskolorna i Jönköping kommer börja använda knarkhundar för att få bukt med narkotikaspridningen och obehöriga i skolorna.

Under höstterminen kommer knarkhundar att genomsöka gymnasieskolor i Jönköping. Anledningen är att kommunen har haft problem med hot, obehöriga i lokalerna och narkotikaförsäljning.

Användning av knarkhundar i svenska skolor är ingen ny företeelse. I Blekinge har hundar använts i Karlshamns gymnasieskola sedan i februari och de är långt ifrån ensamma. Senast ut är Jönköping som under hösten kommer att söka igenom skolorna med knarkhundar.

— Det vi vill göra är att ge vårdnadshavare en möjlighet att se att vi jobbar för säkerhet på skolorna. Av och till är det olika skolor som pekas ut och vi har en känd problematik med Per Brahegymnasiet, som är den mest centralt belägna skolan i Jönköping, säger Marie Protiwa, utbildning- och arbetsmarknadschef i Jönköpings kommun.

Enligt polisens regler är det tillåtet att använda knarkhundar på skolor i förebyggande syfte om det sker när eleverna inte är där, om det ingår i skolans drogpolicy och om det sker på skolledarens initiativ.

Källa:
Nu ska hundar leta knark på svenska skolor


  • Publicerad:
    2016-09-12 07:50