INSÄNDARE. Emma Karlsson reflekterar över hormonstörningar och ”könskorrigeringar”. Är dagens onaturliga samhälle en orsak till att en del människor får sexuella störningar?

Screen-Shot-2014-10-23-at-2.45.51-PM

Inför den stundande Pridefestivalen tänkte jag dela med mig av en teori jag har angående så kallade ”född i fel kön”-fenomenet som har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Överallt kan man läsa om allt yngre människor som hävdar sig vara ”födda i fel kropp”, vad beror det på? Är det verkligen bara en produkt av social propaganda. Har deras föräldrar eller förskolan från första timmarna slagit i dem tvivel om sitt kön eller finns det något mer?

n bhj bjb.

Jag tänker framhålla en för vissa ganska kontroversiell tanke kring ämnet. Tänk om det faktiskt är så att fler och fler människor faktiskt ”föds i fel kön”? Att människor på grund av hormonella störningar redan i fosterstadiet blir lite förvirrade. Tänk om alla år av biologisk krigföring har fungerat och alla dessa hormonstörande ämnen vi har runt omkring oss jämt har börjat bryta ner naturen så att det blir lite fel redan i moderlivet?

Jag tror faktiskt på att man kan födas i fel kön. Jag tror att det är möjligt. Dock så tror jag inte att det är naturligt eller positivt utan ett resultat av flera år av hormonstörande ämnen i kläder, kosten, hygienartiklar m.m. Det tillsammans med den sjuka propagandaoffensiven som sätter frågan i huvudet på känsliga barn borde självklart bidra att fler och fler tror att de är födda i fel kön eller tillhör HBTQ även om de kanske rent genetiskt inte har den störningen.

Det finns rapporter om att syntetiskt östrogen som används i bland annat p-piller inte går att filtrera bort ur vårt vatten. Alla kvinnor världen över som tar p-piller kissar ut artificiella hormonella ämnen som går rakt ut i våra vattendrag och vidare in i vårt dricksvatten. Det innebär att du varje dag, från det att ägget är befruktat får i dig hormonella störningsämnen vilket sedan fortsätter varje dag under resten av ditt liv. Man hävdar visserligen från den ”ädla” läkemedelsindustrin och vår allt så välmenande regering att halterna är så låga så att det inte påverkar oss människor. Men jag känner mig inte riktigt lika övertygad. Är det då så väldigt långt bort att tänka sig att om det påverkar djur kan det inte då efter några generationer sätta spår även hos människan?

Det finns rapporter om kvinnliga isbjörnar med maskulina drag, fiskar och groddjur i Östersjön som både är sterila och tvåkönade. Rapporter från England visar på att män får kvinnlig bröstvävnad. Det minskande spermaantalet hos danska män tros också ha en koppling till syntetiska hormoner i vattnet. Är det då långsökt att dra en koppling mellan dessa fakta, effekter på djurvärlden och HBTQ-avvikelser? Är det inte istället helt rimligt att dra en koppling mellan dessa och anta att det finns människor som genetiskt är bögar, flator, transor och till och med födda i fel kropp p.g.a. långvarig exponering av hormonstörande ämnen? Då borde det väl inte heller vara helt fel att anse att det är ett sjukdomstillstånd och inte något att uppmuntra våra barn till.

n b -j kl

Som jag redan förklarat så tror jag att en liten mängd av människorna faktiskt lider av den här störningen. Men långt ifrån alla som är inblandade i HBTQ-rörelsen har egentligen där att göra. Det handlar nog snarare om människans naturliga flockinstinkt där tillhörandet och accepterandet av en grupp är bland det viktigaste som finns. Att då hamna och bli accepterad i HBTQ-flocken känns med all säkerhet tryggt och bra för de flesta då det är totalt socialt accepterat. Du kan inte bli ifrågasatt av någon då det allt oftast räknas som hets mot folkgrupp. Bara det är helt sjukt. Hur kan en genetisk avvikelse bli en egen folkgrupp?

Men hur ska vi hantera den här avvikelsen då? Ja det är väl bra att de som faktiskt har fötts med den här olika graderna av genetiska avvikelser får hjälp men huruvida könskorrigeringar är rätt metod, där är jag lite kluven. Å ena sidan, om det är ett genetiskt fel påverkat av yttre faktorer, borde de då inte få hjälp att ”rätta till det”? Å andra sidan så är jag emot att vi mixtrar med naturen och leker gud. Men om det är vi från början som har stört naturen, borde vi då rätta till det igen?

Jag kan tänka mig att människor som faktiskt har olika typer av den här avvikelsen mår väldigt dåligt och behöver hjälp av samhället på något sätt. De människor där störningen är så djup att det kanske är födda i fel kön mår förmodligen värst. Men är det rätt att ”ändra tillbaka” eller ska man hålla sig till psykologsamtal? Sedan vet jag inte exakt hur det fungerar om dessa människor kan skaffa barn och så. Jag tror att det beror på hur långt de går i sin ”korrigering” men frågan är om de ska vara tillåtet för dem att reproducera överhuvudtaget? De har ju uppenbarligen en genetisk avvikelse som inte ska spridas vidare om det går att stoppa.

hbbjbökj

Tredje barnet Scott och Thomas Moore är redan stolta föräldrar till adopterade sönerna Logan, 10, och Gregg, 12. Men om en månad ska Scott, som andra man i historien, föda sin första biologiska son.

Denna kunskap rättfärdigar självklart inte HBTQ-rörelsens sjuka framfart. Att höja upp något som då borde klassas som en genetisk skada eller avvikelse som något normalt, positivt och bra är bara sinnessjukt. Hur kan det vara olagligt eller olämpligt att visa porr för barn om det anses lämpligt att ta dem till Pride, där var och varannan vuxen människa går runt och ser ut som om de är tagna direkt från en sexscen? Hur kan det vara olagligt att blotta sig för både barn och vuxna om det är tillåtet under Pride? Vad är skillnaden?

jlgggj

Pridefestivalen har blivit något av en ”folkfest” där allt är glatt och positivt där världen är täckta av rosa moln och alla är lyckliga. Det har blivit en symbol för kärlek, gemenskap och lycka. Där sjukdomar och genetiska avvikelser hyllas och anses vara det nya normala. Det är synd. För jag tror att vi skulle behöva en riktig folkfest varje år med glada färger och tokiga upptåg. Men att kärnan av denna folkfest ska vara att hylla en genetisk avvikelse och visa upp vad som kan jämföras med porr för oskyldiga barn är helt galet. Vi behöver en ny folkfest, där sundhet är kärnan istället för pornografiska och rent av olagliga scener i offentlighet.

nöjkböjknk

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljohot/farliga-amnen/hormonstorande-amnen.html
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/
http://www.miljoportalen.se/vatten/vattenfoeroreningar/hannar-med-aegg-honor-med-penis
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/ny-metod-tar-bort-hormoner-i-avloppsvatten-5913

http://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article12217855.ab


  • Publicerad:
    2016-07-14 21:00