USA. Donald Trump skrev tidigare under sommaren under ett dokument där han lovade att se över Internetporr, undersöka dess skadliga effekter på befolkningen och minska dess tillgänglighet för familjer och unga. Dessutom lovade han att ta krafttag för att bekämpa barnpornografi.

Donald Trump

Trump lovar att se över Internetporrens skadliga inverkan.

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump har skrivit på ett dokument, författat av en anti-pornografigrupp vid namn ”Enough is Enough”, där han lovar och förpliktigar sig att på olika sätt bekämpa barnporr och tillgängligheten av Internetporr för barn och familjer.

Bland annat lovar han att ”seriöst överväga inrättandet av en president-kommission, vars syfte är att undersöka den skadliga inverkan på folkhälsan som Internetpornografi har på unga, familjer och på den amerikanska kulturen, samt förhindrandet av sexuell exploatering av barn i den digitala tidsåldern.”

Dokumentet i sin helhet går att läsa här.

Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton ska också ha blivit erbjuden att skriva under dokumentet men avböjt.

Enough is Enough är en partipolitiskt obunden, ideell organisation som säger sig arbeta för att ”göra Internet säkert för barn och familjer”. Detta genom att bekämpa barnporr, Internetporr samt Internetpedofiler och sexualbrott mot barn som sker via nätet. Man menar också att pornografi ”deformerar unga människors sexuella utveckling”.

Ända sedan porrindustrin växte sig stark under efterkrigstiden har judar totalt dominerat branschen, både som ägare av bolag, producenter och även som skådespelare. Nathan Abrams, jude och professor i amerikansk historia vid Universitetet i Aberdeen i Storbritannien, skrev 2004 en artikel i ämnet i en akademisk tidning för judar vid namn ”The Jewish Quarterly”. I artikeln skröt han öppet om judarnas totala dominans inom pornografin. Dessutom bekräftade han att motivet för detta gick att hitta i judars önskan att destabilisera och bryta ned den västerländska civilisationen och dess värderingar.

Källor:
Donald Trump says he will crack down on internet porn while in office
Enough Is Enough
Jewish Professor Boasts of Jewish Pornography used as a Weapon Against Gentiles


  • Publicerad:
    2016-08-03 06:00