DEKADENS. Företrädare från olika politiska läger går idag ihop med flera förenings- och organisationsprofiler och kräver att en haverikommission sätts igång för att verka för en begränsning av pornografin, som de menar har skadliga inverkningar på människors psyke.

Juden Ron Jeremy, en av världens mest kända pornografer.

Juden Ron Jeremy, en av världens mest kända pornografer.

Gruppen, som förutom politiker består av bland annat psykologer, kriminologer och kvinnoorganisationsföreträdare, publicerade idag på DN Debatt sina åsikter om pornografin och förslag för att hindra spridning av den. Debattartikeln går bland annat igenom det faktum att en stor del av pornografin utgörs av grovt våld och förnedring av kvinnor och att detta förvränger ”barns och ungas nyfikenhet på sex och sexualitet genom att utge sig för att skildra sex och lust.”

”Att vuxenvärlden lämnar dem ensamma med den här parallellvärlden är ett stort svek” menar debattörerna. De skriver också att spridningen av pornografi ökat lavinartat under de senaste decennierna på grund av internet, samtidigt som innehållet blivit allt grövre. Något som enligt forskning och vetenskapliga studier kan kopplas till sexualbrott.

Som en del av en lösning på problemet föreslås att en haverikommission med ”verkligheten som utgångspunkt” måste granska hur det kunnat gå så långt och hur pornografins skadliga verkningar ska begränsas. Debattörerna menar att detta är av yttersta vikt eftersom pornografin förmedlar ”människohatande värderingar” och att det hela handlar om våra barns framtid.

Pornografin i väst, framförallt USA, har alltsedan efterkrigstiden haft starka kopplingar till judisk makt-rörelsen. Den judiske professorn Nathan Abrams skrev 2004 en skrytsam artikel i ämnet efter att han intervjuat flertalet judiska pornografer. Han kom fram till att dessa judars drivkraft bakom sitt agerande låg i ett ”primitivt hat” mot det vita anglosaxiska och kristna etablissemanget i USA, som de försökte försvaga ”genom moralisk underminering”.

Dagens debattartikel ligger i linje med vad bland andra republikanernas presidentkandidat Donald Trump tidigare ställt sig bakom. Rysslands president Vladimir Putin har även han tagit till åtgärder mot pornografin på internet.

Källa:
DN Debatt. ”Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar”


  • Publicerad:
    2016-10-15 14:30