USA. NTIA vid USA:s handelsdepartement har tidigare ansvarat för alla ändringar i den filkatalog som innehåller toppdomäner inom internets rotzon. Från och med idag släpper USA detta inflytande som istället kommer tas över av globala intressenter.

maxresdefault

National Telecommunications and Information Administration (NTIA) vid USA:s handelsdepartement har tidigare ansvarat för alla ändringar som sker i internets rotzon, det vill säga den filkatalog som håller ordning på domänadresser på toppdomännivå. Från och med idag införs en ny ordning för hur sådana ändringar ska gå till.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att detta är positivt för internets utveckling som en öppen infrastruktur. Förvaltningen av internets toppdomäner kommer nu tas över av olika globala intressenter.

— Det är bra att USA äntligen lämnar ifrån sig den sista delen av förvaltningen av internet. Från och med lördag den 1 oktober kommer det att skötas gemensamt av alla intresserade på företag, universitet, olika organisationer och stater. Det är en bra ordning och jag känner mig trygg med den. Det här är viktigt för fortsättningen av internets utveckling som en global och öppen infrastruktur, säger Eriksson.

USA har tidigare varit ovilliga till att fråntas ansvaret för internets rotzon, detta med förklaringen att de anser sig vara den enda aktören som kan garantera ett ”fritt och öppet internet”. Det svenska webbhotellet Binero beskriver förändringens politiska bakgrund på följande sätt:

Det här har länge varit en infekterad fråga, med stora politiska motsättningar. USA:s grepp om den viktiga infrastrukturen kring Internet har i princip ända sedan start varit ifrågasatt av en del andra stater i FN. Att frågan skulle lösas har man varit överens om, men exakt hur har varit svårare att enas om och det har utretts under flera år.

USA själva har förespråkat att allt som rör Internets rotzon skulle styras av just ICANN, i rollen av en internationell organisation utan statligt inflytande. Ryssland, Kina och ett antal andra länder har istället velat lägga makten i FN:s händer, genom Internationella Telekomunionen, för att dels öka det nationella inflytandet, men framför allt för att minska risken för att USA ändå agerar överförmyndare. Den första linjen var den som fick mest gehör, och som även stöddes av Sverige. 2014 började således USA att släppa över makten till ICANN. Dock har man inte velat släppa allt innan man ansett att ICANN uppfyllt alla nödvändiga krav. Något man nu alltså anser är uppfyllt.

Källa:
Ett viktigt steg för internets fortsatta utveckling


  • Publicerad:
    2016-10-01 10:50