INTERNET. Film och tv-branschen har inlett ett samarbete med en ny organisation som kallas Spridningskollen. Organisationen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att pressa fildelare på bötesbelopp, i utbyte mot att komma undan rättsliga åtgärder.

Spridningskollen kallas ett nytt initiativ som drivs av Gothia Law, ett finansbolag ägt av Arvato Finance. Vilka i sin tur arbetar för rättighetsinnehavarna, Scanbox, Atlantic Film, Noble Entertainment och Crystalis Entertainment.

Till att börja med tänker Spridningskontrollen föra ut sitt budskap via en avskräckande informationskampanj, därefter försöka börja spåra IP-nummer med hjälp av så kallade bittorrent-filer, för att på så sätt identifiera fildelare. Ett antal veckor senare kommer de börja skicka ut de första kravbreven.

Syftet med det hela är att försöka spåra upp ett stort antal personer och skicka ut ett kravbrev på uppemot 2000 kronor i utbyte mot att slippa en vidare juridisk process.

— I detta nu har vi sagt att vi bara tar 2 000 kronor per film, men det kommer att höjas. Jag kan nästan garantera att vi kommer att höja skadeståndet under hösten, säger Gordon Odenbark på Gothia Law.

Det krävs dock ett domstolsbeslut för att få ut uppgifter om vem som döljer sig bakom en viss IP-adress. För att få ut detta beslut använder de sig av den så kallade ipred-lagen som infördes 2009 utifrån ett EU-direktiv.

Huruvida det är möjligt att bötfälla innehavaren till en viss IP-adress trots dennes nekande kommer att utredas från fall till fall.

Källor:
Nu får svenska fildelare skadeståndskrav i brevlådan – 2000 kronor för en film
Gemensamt slag mot fildelare – krävs på 2 000 kronor


  • Publicerad:
    2016-09-02 17:30