NORRBOTTEN. I Kalix kommun har moderaterna lagt en motion som handlar om att fler verksamheter inom kommunen ska HBTQ-indoktrineras under 2017.

gay-pride-08_thumb

Moderaterna, genom Linda Frohm, har skrivit en motion till kommunfullmäktige i Kalix kommun om att HBTQ-indoktrinera de kommunala verksamheterna under år 2017. Yrkandet innebär att alla nämnder inom kommunen ska utse en eller flera enheter som ska genomgå den så kallade ”certifieringen”. Om motionen bifalles i kommunfullmäktige kommer det inte att vara valbart som anställd inom kommunen att delta i indoktrineringen eller inte.

I moderaternas politiska program kan man läsa följande:

Vi vill:

– Att samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.

– Att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.

– Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.

– Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.

– Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.

– Se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.
Stärka arbetet mot hatbrotten.

– Se en modern föräldraförsäkring som är bättre anpassad till att familjer kan se olika ut.

Frohm sitter i Moderaternas partistyrelse sedan 2015 och är företagare, gruppledare i kommunfullmäktige samt länsordförande för Moderaterna i Norrbotten.

KÄLLA:

De vill HBTQ-certifiera verksamheter


  • Publicerad:
    2016-07-04 19:45