SVERIGE. Badhuset Fjärran Höjderbadet i Gävle kommer att införa ”könsneutrala” omklädningsrum. Detta för att det ”ligger rätt i tiden” enligt badanläggningens badansvarige.

Nu under vårsommaren kommer Badhuset Fjärran Höjderbadet i Gävle att införa så kallade könsneutrala omklädningsrum. Frida Sikberg, badansvarig på anläggningen, berättar att personalen har genomgått en HBTQ-utbildning och blivit certifierade. Badhuset har sedan tidigare ett ”könsneutralt” omklädningsrum men de har nu utökat med två till.

Sikberg menar att valet att införa de ”könsneutrala” omklädningsrummen ”ligger rätt i tiden” och hon påstår att det har funnits en efterfrågan om de nya omklädningsrummen.

— Dels så tycker vi att det ligger i tiden, dels har vi märkt att det finns en efterfrågan. I takt med att fler vet om att de här omklädningsrummen existerar hoppas vi att fler kommer vilja använda dem. För oss är det viktigt att alla individer ska känna sig välkomna på anläggningen, och att vi kan tillgodose deras behov.

Källa:
Badhus inför neutrala omklädningsrum


  • Publicerad:
    2016-05-26 13:45