TYSKLAND. Istället för att bara säga ”mina damer och herrar” valde politikern Steffen Könige, som företräder Alternativ för Tyskland (AfD), att ta det säkra före det osäkra och nämna runt 60 olika könsidentiteter och sexuella läggningar när han tilltalade de andra politikerna. Efter den utdragna öppningen avslutades Könige anförandet genom att konstatera att hans parti avslår Miljöpartiets motion som han skulle kommentera. Den miljöpartistiska motionen handlade om en ”kampanj för acceptans” av alla nyuppfunna sexuella läggningar och könsidentiteter.

Se film nedan:


  • Publicerad:
    2016-06-19 13:50