GENUS. Två genusivrande kvinnliga studenter vid Institutionen för maskinkonstruktion, kritiserar Kungliga Tekniska högskolans ingenjörsutbildning för att vara alltför ”manlig”. De anser att fordonsdelars ”kvinnliga” utseende och form är viktigare än ”manlig” funktion.

De två genusivrande studenterna Adelina E och Hanna Å, som själva utbildar sig inom maskinteknik, är upprörda över att Kungliga Tekniska högskolan är alltför inriktad på ”manliga” attribut som funktion istället för ”kvinnliga” attribut som utseende och form. De kvinnliga studenterna tycker bland annat att prov och inlämningsuppgifter vid Institutionen för maskinkonstruktion, har för stort fokus på maskinkonstruktion.

”Majoriteten av uppgifterna handlade om att utforma fordonsdelar som motorer, kolvar och bromsskivor. Alla dessa komponenter har en uppenbar koppling till funktion med utmärkande maskulina attribut”, skriver Adelina och Hanna. Den politiskt korrekta duon efterfrågar istället mer ”feminina” attribut som de anser vara mer ”neutrala” ur ett ”genusperspektiv”.

Rektor Peter Gudmundsson, genusprofessor Anna Wahl och vice rektor Gustav Amberg, som alla är anställda vid KTH, svarar instämmande och håller med i kritiken.

”Vi håller med om deras problembeskrivning och instämmer i att det är en viktig fråga för alla som utbildar i teknik”, svarar Gudmundsson, Wahl och Amberg. De bedyrar vidare att KTH kommer arbeta aktivt för att införliva mer ”genus” i ingenjörsprogrammen framöver.

KTH erbjuder redan idag hela åtta olika kurser i ”genus”, men det är tydligen inte tillräckligt.

Källa:
KTH ska utbilda genusingenjörer


  • Publicerad:
    2016-05-15 01:15