INRIKES. Nu påbörjar Värnamo kommun ett projekt där genusutbildade observatörer ska hjälpa förskolorna i kommunen att krossa ”den traditionella familjekonstellationen”.

genus

Sent förra året riktade Skolinspektionen skarp kritik mot Värnamo kommun eftersom man inte arbetade tillräckligt med så kallade kränkningar och traditionella könsmönster. Nu har dock två så kallade förskoleobservatörer utsetts som under ett års tid kommer att besöka samtliga kommunalt drivna förskolor i kommunen.

De två observatörerna, Lena Johansson och Eva Hansson, har redan besökt en tredjedel av avdelningarna. Under besöken, som kan vara i flera timmar, observerar de vad som händer i den dagliga verksamheten och gör anteckningar utifrån förutbestämda frågeställningar.

— Vi är inte där för att sätta dit någon, det är inte vårt uppdrag. Framför allt ska vi säkra det som är bra och lyfta fram det, säger Lena Johansson.

Problemet är att många omedvetet använder sig av inarbetade normer, något som observatörerna genom sitt arbete hoppas kunna avhjälpa.

— När man hjälper pojkarna ut först för att det blir lugnast då är ett exempel. En pojke som kommer med rosa skor för att han älskar dem men får höra att de säkert också är snabba är ett annat. När barnen får lära sig att vissa saker är fel gör vi fel, säger Lena Johansson.

Redan nu uppges observatörernas arbete ha gett utdelning och på flera förskole-avdelningar uppges personalen nu hålla ett vakande öga på varandra.

— Det finns till exempel dem som så smått har börjat observera varandra när det gäller genusperspektivet, säger Malin Rancinger som till vardags är förskolechef i Forsheda och Hånger men nu även chef för de två observatörerna.

Källa:
Kränkningar i förskolan ska stoppas


  • Publicerad:
    2015-06-15 17:25