KULTURMARXISM. Umeå kommun passade på att omvandla fritidsgården på Mariehem till en så kallad genussmart fritidsgård i samband med en flytt till nya lokaler. Lokalen har inretts i “könsneutrala” färger där bekämpandet av normer samt HBTQ-tema genomsyrar verksamheten.

20161118_111709

Umeå kommun lät ungdomar i staden komma med synpunkter hur den nya fritidsgården på Mariehem skulle utformas. Det hela slutade med att hela fritidsgården förvandlades till ett vänstervridet experiment där ett genomgående tema är att bekämpa traditionella könsroller.

— För oss var det viktigt att ungdomarna skulle delta i processen. Så via enkäter, ett åsiktstorg och dialog fick de vara delaktiga, säger Linda Johansson, ungdomssamordnare på Mariehems fritidsgård.

Ungdomarna ska uppmuntras till att ifrågasätta normer för att motverka rådande “genusordningar och könsstereotypa aktiviteter”. Så kallade normbrytande val och handlingar är målet som ska uppnås.

— Förr i tiden öppnade man fritidsgårdar för att killar var stökiga och behövde någonstans att vara. Men nu lever vi i ett jämställt samhälle där vi måste lära oss mer om genus, säger Cathrin Vestergren, utvecklingsledare vid Umeå kommun.

Källa:
Här är Umeås första genussmarta fritidsgård


  • Publicerad:
    2016-11-18 13:45