INRIKES. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm vill nu skapa en mer jämställd stadsplanering, bland annat genom att byta ut ”könsladdade” ord till förmån för mer könsneutrala.

Byggherre eller ”byggaktör”? Det är frågan. Enligt Stadskontoret i Stockholm är det senare att föredra, då det innebär att man inte ”könar” personer som innehar yrket.

I Stockholm har Stadsbyggnadskontoret som målsättning att skapa mer ”könsneutrala” detaljplaner och vill därför nu att man ska sluta använda ord med ett ”kön”, som exempelvis byggherre och tjänsteman. De anser att sådana ord är väldigt ”laddade” ur ett jämställdhetsperspektiv och behöver bytas ut.

De nya förslagen är:

  • Elvaspelsplan” istället för Elvamannaplan
  • Byggaktör” istället för Byggherre
  • Tjänsteperson” istället för Tjänsteman
  • Obebyggd mark” istället för Jungfrulig mark

Verksamhetsutvecklaren Miriam Nordfors på planavdelningen känner att detta är ett steg i rätt riktning för att lyfta fram ojämställdheter i samhället.

— Vi har inte haft någon diskussion om att förbjuda ord, däremot om att lyfta fram andra. Språket är en del i att upptäcka hur ojämställdheten i staden ser ut, säger hon och menar att man riskerar att exkludera grupper ifall man talar i ”könade” termer.

Uppkomsten till denna idé är från ifjol då planavdelningen fick i budgetuppdrag att börja utveckla detaljplaner som skulle vara mer jämställda. Ett arbete som Nordfors tycker går bra.

— Även innan vi fick det här uppdraget så arbetade vi med att jobba bort otrygga miljöer och jobba för att områden ska vara levande, vilket även är verktyg som man jobbar med i en jämställd stadsplanering. Det handlar inte om att vända en atlantångare och jobba på ett helt nytt sätt, snarare om att göra något ännu bättre än innan.

Ifjol fick Feministiskt initiativ en motion gällande samma ”problem” beviljad i Malmö stadshus, vilket medförde att alla titlar även där nu ska bli könsneutrala.

Källa:
Orden som ersätts på stadsbyggnadskontoret


  • Publicerad:
    2017-06-07 21:30