SVERIGE. En homosexuell riksdagsman som företräder Liberalerna har lagt en motion i riksdagen om att Sverige bör införa ett juridiskt ”tredje kön” vid sidan av de naturliga könen man och kvinna.

Det är riksdagsmannen Robert Hannah (L), som förutom att vara homosexuell också har assyriskt ursprung, som lagt motionen som förespråkar ett tredje juridiskt kön. I motionen skriver Hannah bland annat:

En del individer identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Därför borde det införas en möjlighet att ange sig tillhöra ett tredje juridiskt kön – som är neutralt.

Sedan tidigare är Tyskland det enda landet i Europa med som har infört ett tredje juridiskt kön. Utanför Europa har länder som Indien, Nepal, Nya Zeeland, Sydafrika och Australien infört liknande möjligheter.

Enligt Aftonbladet splittrar frågan de politiska partierna i Sverige och vissa partier står och väger. Vänsterpartiet och Miljöpartiet sägs vara mest för införandet av ett tredje kön.

Hannah förordar vidare att personnummer måste göras ”könsneutrala” så att inte transvestiter blir kränkta av att ”könsdefinieras”.

Liberalerna som tidigare hette Folkpartiet blev tidigare i år uppmärksammade efter att deras ungdomsförbund började förespråka en legalisering av incest och nekrofili. Partiet ser alltså ut att inta positionen som borgerlighetens utmanare till vänsterpartierna i frågan om vem som kan förespråka den mest kulturmarxistiska politiken.

Källa:
Riksdagsförslag: Inför ett tredje kön


  • Publicerad:
    2016-09-28 11:20