POLITIK. Det politiska partiet Liberalerna har i samband med Almedalen presenterat ett nytt 8-punkters program. Nedan följer en analys av programmet som heter ”Tillsammans i Europa – åtta förslag för ett starkare EU” och som är ett program för mer globalism och svenskfientlighet.

JB

Jan Björklund och Liberalerna har storslagna planer för Sverige.

Liberalerna (före detta Folkpartiet) med Jan Björklund som partiledare öppnade på söndagen den politiska Almedalsveckan i Visby. Samtidigt som Björklund talade på Almedalsscenen om Brexit och ett fördjupat samarbete med EU, lanserade partiet även ett 8-punkters program vid namn ”Tillsammans i Europa – åtta förslag för ett starkare EU”.

I korthet handlar det bland annat om att Sverige ska gå med i EU:s finanspakt och bankunion, ett europeiskt FBI med operativa befogenheter och en ökad polarisering mot Ryssland. Liberalerna vill fördjupa Sveriges engagemang i den Europeiska unionen och på så sätt göra oss ännu mer beroende och försvåra vårt utträde.

Man vill öka överstatligheten, minska svenska folkets självbestämmande och ännu mer centralisera makten bort från folket. I förtexten till programmet skriver partiet om att Storbritanniens utträde kommer göra det osäkert för länderna som befinner sig utanför valutasamarbetet att hävda sig. Detta bör även ses som en pekpinne mot Euro-samarbetet, något som fortfarande är väldigt ostabilt och inte har hämtat sig sen finanskrisen 2008. Storbritannien har röstat för ett utträde ur EU och i flertalet länder vill befolkning och även makthavare se en folkomröstning. Undersökningsföretaget Ipsos Mori gjorde en enkät i maj i flera länder med cirka 6000 svaranden. Den visade att 45% vill rösta om sitt lands medlemskap. I Sverige svarade 39% att de skulle rösta för ett utträde. Undersökningen finns att läsa i sin helhet här.

EUNATO

Alla problem tycks kunna lösas med NATO och EU enligt Liberalerna.

Trots att det finns en stor motvilja mot EU väljer Liberalerna att gå ut hårt och tufft för ett fördjupat fördärv vilket bevisar att den representativa demokratin inte har något med folkvilja att göra. Liberalerna låter den globala eliten få fritt spelrum över vårt suveräna territorium och vårt frihetsälskande folk.

Här nedan presenteras punkterna med en enkel förklaring i korthet:

1. Sverige bör gå med i finanspakten

Genom att gå med i pakten görs EU:s finanspolitiska regelverk till nationell lag. Syftet med finanspakten är att öka EU:s befogenheter att styra de nationella ekonomierna med det uttalade syftet att förbättra euroländernas budgetdisciplin. EU-domstolen får rätt att döma ut böter vid avträdelser från finanspakten samt att EU-kommissionen kan tillrättavisa de som inte följer budgetreglerna. Liberalerna lägger detta förslag för att så långt som möjligt förbereda Sverige inför en övergång till Euro-samarbetet.

2. Sverige bör gå med i bankunionen

Bankunionen inom EU har skapats för att förbättra övervakningen av banksektorn och kunna ingripa när banker går omkull. När man går med i bankunionen innebär det att Europeiska centralbanken (ECB) får i uppdrag att övervaka och kontrollera bankerna och utövar direkt tillsyn av de största aktörerna. Tillsynen av de mindre bankerna sker fortsättningsvis av den nationella myndigheten, dock i samarbete med ECB.

Liberalerna erkänner här att man inväntar nästa finanskris och bankunionen syftar till att samla de olika europeiska folkens skattepengar för att rädda bankerna.

3. Lansera ett tjänsteinitiativ istället för socialt protokoll

Förslaget innebär att konkurrensen för de svenska arbetarna ska öka genom att underlätta rörligheten för tjänster mellan länderna. EU:s inre arbetsmarknad ska frisättas mellan länderna och de sociala protokoll inom länderna som idag reglerar utländsk arbetskraft ska slopas. Initiativet innebär fortsättningsvis att man vill förhindra kommuner och regioner att kunna säga nej till utländska aktörer. Globalistiska entreprenörer ska få det enklare att utöva sin verksamhet i alla länderna. Liberalerna hävdar även att EU:s totala BNP kommer att öka med 2000 miljarder om detta förslag går igenom, men man nämner ingenting om den efterföljande lönedumpning som kommer ske för arbetarna när fler människor tävlar om samma jobb.

4. Möt klimatkrisen med en europeisk koldioxidskatt

Liberalerna vill införa en skatt på de 55% av EU:s samlade utsläpp som inte deltar i handelssystemet för utsläppsrätter. Bland annat nämns transportsektorn som en av aktörerna.

Koldioxidskatt är för övrigt väldigt tveksamt ifall det gör något för miljön i det stora hela då utsläppen ur ett globalt perspektiv inte minskar bara för att en del av världen lägger på skatter på utsläpp.

Rent ekonomiskt kan man dessutom tänka att det är USA, Kina och tredje världen som tjänar mest på ökade koldioxidskatter inom EU. Detta eftersom det håller tillbaka deras konkurrenter i Europa medan de själva är restriktiva med den typ av skatter eller att gå med på internationella miljöavtal överhuvudtaget. Dessutom kan en europeisk industri lätt slippa dessa skatter ändå genom att flytta verksamheten till ett land som inte har skatt på utsläpp och som dessutom har betydligt billigare arbetskraft med fortsatta eller till och med ökade utsläpp som följd.

5. Stärk det rättsliga samarbetet – inför ett europiskt FBI, en europeisk åklagare och stärk de gemensamma underrättelseinsatserna

Redan 2004 drev Liberalerna frågan om en expandering av Europols verksamhet. Man vill skapa ett europeiskt FBI med operativa befogenheter över gränserna för att lättare kunna gripa kriminella som verkar över flera länder. Liberalerna vill ha minst 35 000 anställda inom detta Europas FBI och samtidigt bygga upp lokala kontor runt om i unionen.

Att övervakningen kommer att utvecklas och öka är en rimlig fortsättning om detta förslag går igenom. Genom införandet av en internationell polisbyrå i Sverige kommer också den polisiära makten att skifta från den nationella, och det nya ”rätts”väsendet kommer att i större grad kunna användas mot folk som är kritiska till unionen. Ett stasi för EU:s globalistiska agenda.

Först är man alltså med och skapar problemet med gränsöverskridande kriminalitet och terrorism i Europa för att sedan komma med lösningen: Ett överstatligt polisväsende som också kan användas för att stävja opposition mot den rådande ordningen som är ansvarig för problemen till att börja med.

EUFBI

Liberalerna vill utöka Europols befogenheter och införa en överstatlig polis inom EU.

6. Stärk medborgarnas grundläggande rättigheter

Genom en kommission som ska säkerställa EU-medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter vill man kunna straffa länder som inte följer dessa genom att bland annat frysa EU-stöd eller dra in landets rösträtt inom EU. Ungerns repressiva flyktinglagar tas upp som ett exempel som skulle kunna leda till någon typ av sanktion från EU.

Förslaget syftar till att likrikta alla medlemsstaterna att agera på samma sätt mot samtliga EU-medborgare vilket förstås gör att Sverige kan komma att bestraffas ifall inte exempelvis zigenska tiggare från Östeuropa får samma ”rättigheter” som svenska medborgare.

7. Möt migrationskrisen

Liberalerna vill således att Europa ska fortsätta hålla dörrarna öppna för invasionshärarna från Afrika och Asien men också att en ”jämnare fördelning” av mottagande av dessa lyckosökande rasfrämlingar över hela EU ska påtvingas mindre villiga länder. Liberalerna hänvisar här till ”gemensamma beslut” och att dessa måste respekteras. Ifall besluten är gemensamma och alla är överens och nöjda med dem borde väl detta inte ha varit ett problem från första början?

Dessutom vill Liberalerna ha ”fler lagliga vägar till EU” vilket innebär att EU-länder inte bara ska ta emot främlingarna med öppna armar, utan även besörja för deras transport hit med allt vad det innebär. Hur detta ska finansieras framgår dock inte av programmet.

Vad som inte heller framgår är hur en fortsatt massinvasion ska kunna bekostas eller hur Sverige ska kunna bibehålla säkerhet, ordning, fred och välfärd med en fortsatt liberal ”flyktingpolitik” trots att flertalet experter och politiker så sent som i vintras varnade om en ”systemkollaps” ifall invasionen fick fortsätta obehindrat.

Sammanfattningsvis kan man säga att Liberalernas recept på att ”möta migrationskrisen” handlar om att fortsätta precis som förut och hoppas på ett annat resultat.

Krayem kom att skickas tillbaka till Europa som “flykting” under falskt namn för att begå terrordåd. Exakt såsom ISIS tidigare berättat att de skulle göra.

Liberalerna vill hjälpa ”flyktingarna” med ”legala vägar” in i Europa.

8. Stå upp mot Ryssland

Partiet vill ha fortsatta sanktioner mot Ryssland och minska beroendet av rysk gas som energikälla.

Liberalerna har under lång tid varit det parti som hetsat allra mest gentemot Ryssland och Vladimir Putin. Bland annat har man mer eller mindre ständigt krävt utökade sanktioner gentemot Ryssland och även under förra årets Almedalstal ägnade Björklund en väsentlig del av sitt tal åt att måla upp Ryssland som ett stort hot.

— Vi måste förstå att det som hände i Baltikum under andra världskriget kan hända igen. Det finns inget värre hot mot liberala värden i Europa än Putins Ryssland, sa Björklund då.

Partiets försvarspolitiska talesman Allan Widman har till och med påstått att Ryssland idag är värre och utgör ett större hot än Sovjetunionen någonsin gjort.

— Det liknar väldigt mycket hur det gick till under kalla kriget. På vissa området är det till och med mer illavarslande nu. Makten är ännu starkare knuten till presidenten, och det är svårare att förutspå hur Ryssland kommer att agera.

Samtidigt är Liberalerna som bekant det mest NATO-vänliga partiet i Sveriges riksdag och har under lång tid arbetat för att Sverige ska gå med i militärpakten som varit direkt eller indirekt inblandade i nästan samtliga större väpnade konflikter efter andra världskriget.

Björklund brukar ofta klaga på att Ryssland använder sin militärmakt för att påverka sina grannländer, men tycks inte ha något emot att samarbeta med en militärpakt som NATO som använder våld för att påverka länder över hela världen.

Ett svenskt medlemskap i NATO och ett fortsatt hetsande gentemot Ryssland är ett säkert kort för att öka på spänningarna i Östersjöområdet ytterligare. Man kan fråga sig ifall detta är målet med Liberalernas utrikespolitik?

Läs punkterna i sin helhet här.

Artikeltext: Nils Svensson och Simon Holmqvist

Källor:
EU-upplysningen
Björklund: Vi bör gå med i bankunionen
Half of people in nine European countries believe UK will vote to leave the EU
Jan Björklund: Putin är det största hotet
FP-toppen: Ryssland är mer oförutsägbara nu än under kalla kriget
L: Stoppa nya ryska gasledningen
Carbon tax (Wikipedia)


  • Publicerad:
    2016-07-07 17:30