POLITIK. Folkpartiet följer den borgerliga trenden av att fiska i ”grumliga vatten”, som det tidigare hetat när politiska partier vill försöka snygga till Sveriges havererade och extrema invandringspolitik.

Nordfront har tidigare rapporterat om hur Moderaterna efter att partiet tappat var tionde väljare till Sverigedemokraterna nu ska se över sin invandringspolitik inför nästa val.

Nu hakar Folkpartiet på populisttåget och säger att de anser att Sverige istället för att frikostigt dela ut permanenta uppehållstillstånd borde övergå till tillfälliga uppehållstillstånd, vilket är norm i många andra länder. Även Kristdemokraterna ska ha varit inne på samma linje som FP nu förespråkar.

Exakt vad FP står för låter dock minst sagt lite otydligt när partiledare Jan Björklund uttalar sig i media.

— Om man jämför raka permanenta tillstånd med tillfälliga, så är permanenta bättre för integrationen, men det är inte det vi föreslår. Vi föreslår att man ska kunna omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett permanent om man skaffar sig ett jobb, säger Björklund och fortsätter sedan:

— Sverige är och ska förbli en humanitär stormakt. Vi ska inte förändra asylrätten som vi har. Huvudinriktningen i våra förslag är arbetslinjen. Sverige har under lång tid haft en integrationspolitik som präglats av omhändertagande, vi behöver en tydligare arbetslinje.

Björklunds parti föreslår i alla fall vidare språkkrav för medborgarskap, försörjningskrav för anhöriginvandring och förändringar i LAS kopplade till invandringspolitiken. Exakt vad det sistnämnda innebär framgår inte i medierapporteringen, men det skulle kunna innebära försämringar för svenska arbetare.

Folkpartiet är sedan tidigare ökänt bland invandringskritiker för att inför val komma med milt invandringskritiska förslag om språktester för invandrare och liknande.

Fortfarande skriver FP på sin hemsida under rubriken ”I en ideal värld finns inga gränser” att ”på lång sikt vill vi arbeta för att människor kan röra sig fritt mellan alla länder i världen”.

De borgerliga partiernas försiktiga glidning i invandringsfrågan får i alla fall godkännande av borgerliga debattörer då man numera påstår att Sverigedemokraterna inte gynnas av att andra partier tar upp invandringsfrågan.

— Skillnaden mot för några år sedan är att då kämpade SD för att få in frågan på agendan. Väljarna prioriterade den men de andra partierna gjorde det inte. Nu är frågan på agendan och var central under hela 2014. Om debatten fortsätter och blir mer konkret är det inte alls säkert att det gynnar Sverigedemokraterna, säger Andreas Johansson Heinö som är verksam inom det liberala propagandaorganet Timbro.

Källa:
FP vill skärpa krav på invandrare


  • Publicerad:
    2015-01-28 19:30