MILITANT GLOBALISM Tidigare talade partiet om Nato-baser i Sverige under fredstid som något oönskat, vilket det saknas såväl behov av som sannolikhet för. Idag har det alltid varit något älskat, nödvändigt och självklart.

Liberalernas partistyrelse klargör nu att ett svenskt Nato-medlemskap självklart ger alliansen rätt att placera permanenta baser på svensk mark – en rättighet som, menar man, kommer att utnyttjas, vilket partiet hyllar

— Jag tycker att man ska vara tydlig med att det här är ett sätt att stärka svenska folkets säkerhet och trygghet i ett läge där omvärlden kan vara ett mycket allvarligt hot mot Sverige, kommenterar partiledaren Johan Pehrson till Sveriges Radios Ekot.

Förslaget ingår i Liberalernas nya säkerhetspolitiska program, som ska antas formellt på partiets landsmöte senare i höst. Sveriges ansökan om medlemskap i Nato inlämnades visserligen utan förbehåll. Men regeringen har i sin retorik konsekvent lugnat potentiella medlemskaps-skeptiker genom att betona att det saknas något behov av – och någon sannolikhet för – en placering av baser på svensk mark i fredstid.

Denna retorik återfinns i den proposition som riksdagen fattade beslut om i våras, men nu väljer alltså Liberalerna att släppa den, förlitande sig på väljarnas korta minne. När man nu tacklar frågan gör man det genom att hylla de framtida permanenta Nato-baserna i landet och låtsas om som om detta är den hållning man alltid har intagit.

— När Sverige nu, förhoppningsvis snart, tar steget fullt ut in i Nato, så ställs hela den svenska försvars- och säkerhetspolitiken om. Vi har ju varit partner sedan 90-talet. Men det innebär också att då kommer vi att ha en helt annan uppgift i vår del av världen, i vår del av Nato. Det kommer att innebära, som vi ser det, ett behov av att ha permanenta Nato-baser, fortsätter partiledaren i statsradion.

Men gäller detta även i fredstid?

— Ja, absolut. Friheten måste försvaras, säger Johan Pehrson.

Intervjuaren påtalar att En potentiell fiende skulle kunna invända att Sverige rimligen borde ha full kontroll över allt som utspelar sig på svenskt territorium.

– Det handlar om att se till att man får verklig kraft i skyddet, för utmaningarna och hotet, inte minst från Ryssland, är stort, svarar Pehrson.

Medan Liberalerna har listat Östersjön och Arktis som ”strategiskt viktiga områden” har man nämnt Luleå och Gotland som platser lämpade för placering av Nato-baser.