ABSURDISTAN. Tyska myndigheter vill göra det möjligt att registrera ett tredje kön födelseattesterna. Dagens praxis är diskriminerande mot intersexuella, menar myndigheterna.

Tyska myndigheter vill införa ett tredje kön i födelseattesterna för att ge så kallade intersexuella personer möjligheten att kunna registrera sig som något annat än man och kvinna. Detta till följd av ett domstolsbeslut i Karlsruhes författningsdomstol.

En kvinna, som varken känner sig som en man eller kvinna, fick där medhåll om att det bör finnas en tredje könskategori. Domstolen har gett tyska myndigheter året ut på sig att arbeta ut en ny lag som ska omfatta andra könskategorier än bara man och kvinna.

Enligt domstolen är den nuvarande praxisen diskriminerande mot så kallade intersexuella. Den nya könskategorin ska, förutom attt gälla ”intersexuella”, även omfatta ”annat”. Ändringen kommer också ge föräldrar fullmakt till att ändra sitt barns kön, eftersom lagförslaget gäller födelseattester.

”Könsforskaren” och ”socialantropologen” Marit Vaula Rasmussen är positiv till nyheten men menar att man även borde ha ett öppet alternativ som att ”intersexuella” barn själva kan välja vilket kön de är av när de blir äldre eftersom föräldrarna mot förmodan kan ha valt fel kön till sitt barn.

Rasmussen uppmanar de som har ”intersexuella” barn att skicka dem till så kallade könsneutrala förskolor.

— Har man ett intersexuellt barn måste man se vilket sammanhang barnet växer upp i. Några förskolor har ett rymligt förhållande när det kommer till kön där till exempel alla är i samma garderob och pojkar kan gå i prinsessklänningar, säger hon.

Enligt FN kategoriserar runt 1,7 procent av världens befolkning sig som ”intersexuella”.

Källor:
Tyskland åpner opp for et tredje kjønn i fødselsattester


  • Publicerad:
    2017-11-10 10:45