INRIKES. Genusprojektet Origo har tagit fram en rad koncept för att göra vårt samhälle allt mer könlöst. De vill bland annat att ytterdörrar skall låsas upp automatiskt vid brand för att underlätta för kvinnliga brandmän.

Genusprojektet Origo har tagit fram ett flertal olika koncept för att göra vårt samhälle allt mer könlöst. Projektet skattefinansieras och drivs av Högskolan i Halmstad i samarbete med designforskare från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Ett av koncepten som tagits fram är att skapa ett omklädningsrum för alla oavsett kön eller sexuell läggning – på detta sätt tror de att de skapar mer gemenskap i samhället.

Ett annat koncept som Origo tagit fram är så kallade brandlås. Dessa lås ska vara kopplade till brandvarnare och låsa upp ytterdörrarna automatiskt vid rökutveckling. Ett sådant lås skulle göra det möjligt att sänka de fysiska kraven för brandmän och därmed öppna upp dörrarna för fler kvinnliga brandmän.

Kvinnliga brandmän skulle därmed inte behöva hugga upp en dörr med yxa utan enbart kunna gå rätt in i den brinnande bostaden. Vad sänkta fysiska krav skulle kunna få för konsekvenser för brandmännen och deras yrkesutövande i övrigt är inget de bryr sig om.

Källa:
Design som skrotar stereotyperna


  • Publicerad:
    2015-12-13 10:50