GENUS. Socialdemokraterna i Karlstad vill i en motion att ordet ”hen” ska användas istället för ”han och hon” i dokument. Paralleller dras till du-reformen som infördes på 60-talet.

Idag gick Socialdemokraternas motion upp i Kommunstyrelsen. Blir motionen antagen kommer beslut i ärendet att fattas i juni i år.

— Det är viktigt att kommunen är neutral i sin kommunikation. Hen har slagit igenom allt bredare och då är det viktigt att kommunen är vid fronten, säger Anders Tallgren (s) ledamot i kommunstyrelsen i Karlstad.

Liza Ay Hermansson, intendent på Värmlands Museum, drar paralleller mellan denna motion och den du-reform som infördes på 60-talet.

— Ända in på 70-talet fanns det folk som reagerade på användningen av ordet du. Då handlade det om klass, nu om könstillhörighet. Jag tror det handlar om att vänja sig, säger hon.

Källa:
Karlstads kommun inför ”hen”?


  • Publicerad:
    2015-05-19 18:20