Idag lanserades Sveriges första barnbok med ”hen” istället för pojke/flicka och han/hon, helt efter genusvetenskapens rättesnören. ”Kivi och monsterhund” är skriven av Jesper Lundqvist författare vid Olika Förlag.

Författaren själv säger i en intervju i P1, ”Hen” är en befriare, en resurs, en tillgång. Inte ett hot”. Frågan är hur ”hen” kan vara en befrielse? Vem ska den befria och ifrån vad?

Vanföreställningen om att benämningen flicka eller pojke skulle inskränka på någons identitet är skrattretande. För att det skulle kunna vara så förutsätts att man i grund och botten ser att det finns ett behov av att sudda ut eller neutralisera könens olikheter. Resonemanget borde ses som diskriminerande mot både män/kvinnor, flickor/pojkar och han/hon.

Ett barn ska bara vara ett barn säger man då man försöker vrida knut på sig själv för att rättfärdiga sin dårskap. Men faktum är att om man ersätter både pojke och flicka med ”hen” så försvinner även barnet. För vad är en ”hen”? Begreppet är diffust och ogenomtänkt och kommer från tidigt stadium bidra till förvirring i det lilla barnet. Författaren tror att användandet av ”hen” ska få barnen att sluta ställa frågor om det är en flicka eller pojke. Det är mer troligt att detta istället kommer att bidra till fler frågor för att barnen inte kan identifiera sig med att vara en ”hen”.

Redan under de allra första åren i ett barns liv början nyfikenheten och frågorna kring kön. Att ett litet barn föds helt utan känsla för manligt och kvinnligt stämmer inte. Genuspedagogikens mantra är att all sorts könstänk och tillhörighet är inlärt. Man kan förmoda att det är med den utgångspunkten man nu istället försöker styra in barnen på en könslös och androgyn väg. Författaren, av ”hen”-boken Kivi och monsterhund, Jesper Lundqvist tar ifrån barnen möjligheten att vara just pojkar och flickor och tvingar in dem i en mycket snävare värld av en massa ”hen”.

Frågan är om det i den världen kommer att finnas någon plats för de typiska flickorna och pojkarna. I framtiden kanske det inte får finnas flickor som vill vara klädda i rosa och leka med dockor eller pojkar som faktiskt tycker om att leka med actionfigurer och bilar. I en värld utan könsidentitet elimineras nämligen de båda.


  • Publicerad:
    2012-01-26 00:00