KVOTERING. Regeringen har satt som mål att hälften av landets professorer ska vara kvinnor år 2030. För att nå detta mål skärper de nu kvoteringen till landets universitet och högskolor.

Trots att regeringen nu alltså skärper ”jämställdhetskraven” för universitet och högskolor är Helene Hellmark Knutsson, som är minister för högre utbildning, noga med att inte kalla dessa åtgärder för kvotering.

— Vi vill ju inte kvotera på något sätt. Vi vill att man gör öppna utlysningar och att man bedömer vilka meriter varje person har, det ska vara styrande. Men sedan behöver vi ha de här rekryteringsmålen för att just se till att man inte hela tiden väljer av ett visst kön, säger hon.

I dagsläget är cirka 75 procent av landets professorer män vilket är ett problem som måste åtgärdas enligt Helene Hellmark Knutsson.

Ett första steg för att minska antalet män på dessa poster blir att från och med nästa år se till att minst 10 procent fler kvinnor rekryteras till landets universitet och högskolor.

— Det innebär att vi ökar ambitionen med ungefär 10 procent och att vi till 2030 ska ha en helt jämställd rekrytering av professorer, förklarar Hellmark Knutsson.

Detta krav ska nu skrivas in i högskolornas regleringsbrev men det är inte säkert om enskilda lärosäten måste uppnå dessa krav då målet är satt på nationell nivå.

Källa:
Skärpta krav för jämställdhet bland professorer


  • Publicerad:
    2016-05-19 19:30