UTRIKES. Att fastställa ett barns kön vid födseln är ett övergrepp på barnets rätt att fritt få uttrycka sin könsidentitet. Det menar Kori Doti, en ”hen” som nu slåss för att alla personhandlingar ska vara könsneutrala. 

Kori Doti.

Kori Doti födde i november förra året ett barn, Searyl Atli, som hen vägrar benämna vare sig flicka eller pojke. Barnets fysiska kön finns inte registrerat någonstans och tanken bakom det är att Searyl själv ska få forma sin identitet, utan att tvingas in i några färdiga pojk- eller flickmallar, under uppväxten.

— Vår kultur har verkligen en besatthet när det gäller att fastställa om en nyfödd är en flicka eller pojke, men de styrande har inget med den saken att göra, eftersom de inte kan veta om det är korrekt eller inte, menar Kori.

Kori tänker nu ta upp kampen vad gäller rätten att få ut ett könsneutralt födelsebevis gällande lille Searyl. Parallellt med detta tänker ”hen” fortsätta kampen i större skala.

Kori är medlem i  rörelsen Gender- free I.D som slåss för människans rätt att själv få definiera sitt kön. Tyskland och Pakistan är två länder som redan infört ett tredje juridiskt kön, och vissa provinser i Kanada ser nu också över möjligheten. Men det räcker inte där, enligt Kori, som anser att samtliga personhandlingar borde vara könlösa. Risken är annars att den könlösa gruppen lätt kan skiljas ut, och i och med det löpa en större risk vad gäller eventuella hatbrott.

Källa:
Parent fights to omit gender on B.C. child’s birth certificate


  • Publicerad:
    2017-07-04 22:30