KULTURMARXISM. Rättvisepartiet Socialisterna anser att det i Luleå finns så många könlösa människor att alla kommunens lokaler måste förses med ”könsneutrala toaletter” åt dessa. Endast Moderaterna yrkade avslag på förslaget när det visade sig att det kunde kosta uppåt 50 miljoner kronor.

Efter att Rättvisepartiet Socialisterna (RS) lagt fram en motion om att införa könsneutrala toaletter och omklädningsrum i kommunens lokaler så har kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat förslaget som enligt en tidig uträkning kommer att kosta mellan 33 och 54 miljoner kronor.

I arbetsutskottet – som består av tre socialdemokrater, en moderat och en vänsterpartist – var det endast Moderaterna som yrkade på avslag och detta av kostnadsskäl. Anders Josefsson (M) kommenterade det hela med att hans parti inte ansåg att det var en rimlig kostnad.

Yvonne Ståhlnacke (S) menar dock att det beräknade priset är i överkant då det redan finns könsneutrala toaletter på vissa skolor i kommunen. Detta eftersom de redan har blivit ”HBTQ-certifierade”.

Moderaternas avslagsyrkande kritiseras av Jonas Brännberg (RS) som lagt fram motionen.

— Det är intressant att man tycker det är för dyrt att åtgärda diskrimineringen av HBTQ-personer. Så mycket värt är det med alla människors lika värde för Moderaterna, säger Brännberg till NSD.

Vad den exakta kostnaden för ”alla människors lika värde” i Luleå blir kommer att utredas efter att kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.

Källa:
M: toaletterna blir för dyra


  • Publicerad:
    2016-02-19 15:30