FEMINISM. Projektet Jämställd Festival ger sig nu för femte året i rad på att granska “mansdominansen” på Sveriges tio största festivalscener.

wicksell

Kristina Wicksell.

Jämställd Festivals pressansvarige Kristina Wicksell, som arbetar med att kartlägga “mansdominansen” på Sveriges största festivaler, hävdar att antalet män på scenerna har minskat från 79 till 69 procent på de fem år hon varit verksam vid projektet. Dock är man inte riktigt nöjda ännu, arbetet är långt ifrån färdigt enligt organisationen.

— Det som förvånar mig mest är att de festivaler som har ganska genre-bred musik på sina scener ändå är så mansdominerade. Framför allt tänker jag på Bråvalla men också Emmabodafestivalen, säger Wicksell.

Att Sweden Rock och andra smalare festivaler har en stor “mansdominans” har Wicksell viss förståelse för.

Organisationen säger sig inte mäta antalet personer i vad de kallar “ett visst kön” på scenen, utan mäter istället mans- respektive kvinnodominerade akter.

Vad som är nödvändiga åtgärder för att att få bort antalet “mansdominerade” akter från festivalscenerna förklarar Wicksell så här:

— Att alla tar sitt ansvar för den här frågan. Det vi ser som det största problemet är att många tenderar att lägga ansvaret någon annanstans. Att det här är ett branschproblem och då ska inte festivalerna jobba specifikt med det här, att det är bokningsbolagens problem eller att det är musikskolorna som måste göra den här förändringen.

Hittills är det bara Stockholm Music & Arts som bokar sina artister efter kvotering. Men Kristina Wicksell är hoppfull inför framtiden.

— Jag hoppas att det här är någonting som kommer att bli bättre och bättre. Nu finns det en så stor medvetenhet så jag tror att det blir svårt att inte låtsas om det längre, säger Wicksell

Jämställd Festival är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening som arbetar för att Sveriges festivalscener ska bli jämställda, enligt dem själva.

Källa:
Mansdominansen på festivalscenerna har minskat


  • Publicerad:
    2016-06-29 19:20