INRIKES. I november ifjol betalade staten ut miljontals kronor i bidrag för att arrangörerna till 26 av sommarens festivaler skulle kvotera in fler kvinnliga artister, nu tycker feministiska ”Jämställd festival” dock inte att detta initiativ var tillräckligt.

Feministen Zara Larsson är en av de artister som man kan få betalt för att kvotera in på sina festival.

Staten har betalat ut 5,2 miljoner kronor i bidrag för att arrangörerna till 26 av sommarens festivaler ska kvotera in kvinnliga artister. Festivalen Sweden Rock Festival pekas ut som en av de mest ”ojämställda” skurkarna, då festivalen ifjol bara hade en procent kvinnliga akter. Vidare utpekas även Emmaboda, Bråvalla samt Summerburst ut som underpresterande i frågan, då de endast hade mellan 12 och 16 procent kvinnliga akter.

— När vi har samråd och dialog med musiklivet och festivalarrangörer så har man efterfrågat en hjälp att kunna skapa mer jämställdhet, säger Dan Lundberg från Musikverket.

Kristina Wicksell, som är pressansvarig för det feministiska initiativet ”Jämställd festival”, som årligen för statistik över könsfördelningen på Sveriges festivalscener, är däremot inte helt nöjd med hur stödet är utformat.

— Det framstår lite som ett slag i luften. Det kostar inget att boka jämställt, tvärtom säger de arrangörer jag pratat med att det är lönsamt och leder till positiv uppmärksamhet, säger hon.

Bidraget har dock inte alls fungerat som det var tänkt, då de enda som fått ta del av pengarna är festivaler som redan ansågs vara ”tillräckligt könskvoterade”. Festivalen Propaganda, som anses vara en av de mest ”jämställda” i Sverige, fick exempelvis 250 000 kronor extra, trots att de redan ansågs uppfylla önskemålet gällande könsfördelningen.

Källa:
Stöd för jämställd artistbokning får kritik: ”Ett slag i luften”


  • Publicerad:
    2017-06-21 22:00