INRIKES. På uppdrag av regeringen ska länsstyrelserna trappa upp sitt arbete mot rasism på arbetsmarknaden och då i synnerhet arbetet mot påstådd afrofobi. Länsstyrelserna ska bland annat propagera för att ”öka kunskapen och medvetenheten” hos arbetsgivare, för att dessa ska anställa fler afrikaner.

— I Sverige behöver afrosvenskar ha en forskarutbildning för att komma upp i samma inkomst som en person i övriga befolkningen med treårig utbildning efter gymnasiet. Vi behöver lyfta fram den strukturella rasism som finns i Sverige och som många omedvetet upprätthåller. Rasismen har ingen plats i Sverige, påstår jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Regeringens nya satsning på afrikaner bosatta i Sverige kommer samtidigt som våldsamma raskravaller pågår i USA och delar av Europa och där vänsterextremister och anhängare av Black Lives Matter-rörelsen är i full gång att med våld och vandalism bekämpa vad man menar är ett vitt rasistiskt system.

I regeringens uppdrag till länsstyrelserna så ligger fokus på att arbetsgivare ska lära sig ”hur begränsade normer verkar kring hudfärg” samt ”bidra med kunskap om afrofobi och begränsade normer kring hudfärg till länsstyrelsernas verksamhet avseende arbetsmarknaden”. Länsstyrelserna uppmuntras också att hitta egna idéer och strategier för att bekämpa påstådd afrofobi i Sverige.

Särskilt viktigt är det att arbetet ger resultat i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, menar man, och här kommer det också att läggas extra resurser. Det nya uppdraget ingår i en övergripande nationell plan mot rasism, ”liknande former av fientlighet” och så kallasde  hatbrott som antogs 2016, skriver man i ett pressmeddelande.


  • Publicerad:
    2020-07-03 07:00