INRIKES. Försvaret har sagt ja till att återuppta värnplikten i Sverige under nästa år. Därför kan de första rekryterna kallas till mönstring redan i höst.

Hur demografin inom försvarsmakten kommer att se ut framöver är svårt att säga. Men med tanke på det ökända genustänket inom kåren kan det kanske även bli tal om kvotering.

Hur demografin inom försvarsmakten kommer att se ut framöver är svårt att säga. Men med tanke på det ökända genustänket inom kåren kan det kanske även bli tal om kvotering.

Just nu utreds möjligheten att återuppta värnplikten som man den 16 juni 2009 beslutade skulle vara vilande i fredstid. Man införde då istället ett yrkesförsvar.

Försvarsmakten har nu lämnat sitt remissvar i frågan och man ställer sig positiv till att återuppta värnplikten. Förslaget innebär att man totalt ska utbilda 4000 soldater per år 2018 och 2019. Den nuvarande utbildningsresursen uppges vara beräknad på 4000 personer, men utnyttjas nu av endast 2500 frivilliga. Under 2020 bedömer man att antalet soldater under utbildning bör utökas till 5000, något som kräver mer pengar till försvaret.

Försvarsmakten påpekar dock i sitt remissvar att den operativa förmågan kommer att minska med fler värnpliktiga och man vill därför ha utökade möjligheter att använda sig av anställda deltidssoldater och krigsplacerad personal.

Källa:

Försvaret säger ja till värnplikt


  • Publicerad:
    2017-01-30 21:10