Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Peter Hultqvist begärde vapenfri tjänst inför hård värnpliktsmarsch

Vill inte prata om varför han plötsligt ville ha vapenfri tjänst under lumpen Men Krigsarkiven har bevarat sanningen.

Försvarsmakten ska utbilda värnpliktiga till “cybersoldater”

SVERIGE. Enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten pågår arbete med att ta fram en ”spetsutbildning” för så kallade cybersoldater. Enligt planen ska uppemot 30 värnpliktiga utbildades till cybersoldater redan nästa år.

De gröna föreslår könsneutralt alternativ för värnplikten i Finland

NORDEN. Det smygmarxistiska finska partiet De gröna föreslår att landet tar i bruk ett könsneutralt alternativ för värnplikten.

Försvaret godkänner värnplikt

INRIKES. Försvaret har sagt ja till att återuppta värnplikten i Sverige under nästa år. Därför kan de första rekryterna kallas till mönstring redan i höst.

Sveriges befolkning är positiva till ny värnplikt

SVERIGE. Enligt en ny mätning som gjorts av IPSOS är 62 procent av Sveriges befolkning positivt inställda till en ny värnplikt. Den nya värnplikten skulle komma att gälla både kvinnor och män. 61 procent anser att mönstring borde omfatta samtliga i varje årskull.

Värnplikt för både män och kvinnor?

INRIKES.Värnplikt kan komma att återinföras i Sverige. Även kvinnor kan tvingas göra värnplikten.

Försvarsmakten försöker locka nya rekryter bland nyanlända invandrarungdomar

SVERIGE. Det har tidigare rapporterats om att Försvarsmakten har svårigheter med att hitta nya rekryter. I onsdags fick alla nyanlända invandrarelever vid Sturegymnasiet i Halmstad besök av Försvarsmaktens militärer i militärfordon.

Ultra-Ortodoxa judar kan åter få slippa israelisk armétjänstgöring

ISRAEL. År 2014 antogs en lag i Knesset om att tvångsinkalla alla israeliska män till värnplikt. Nu vill den nya regeringen riva upp densamma.