NORDEN. Det smygmarxistiska finska partiet De gröna föreslår att landet tar i bruk ett könsneutralt alternativ för värnplikten.

Den finska motsvarigheten till Miljöpartiet vill införa ett så kallat könsneutralt alternativ till värnplikten. Detta förslag baserar man på att en stor del unga ger sitt stöd för så kallad medborgartjänst istället för värnplikt. Vad detta i praktiken skulle innebära är att istället för att värnplikt för män så ersätts hela systemet med ett könsneutralt alternativ för båda könen. På så vis ska personen själv kunna välja om denne vill tjänstgöra i det militära eller i det civila.

Trotts att det finns stöd för ett sådant system bland unga så motsätter sig en kraftig majoritet av befolkningen en sådan förändring. Inom ålderskategorin 35-64 år stödjer hela 70 procent det nuvarande systemet. Hur partiet ämnar få igenom sitt förslag med ett så stort folkligt stöd för det nuvarande systemet är oklart, men ser man till partierna i stort så är stödet för ett könsneutralt alternativ till värnplikten störst bland just De gröna och Vänstern. Stört stöd för det nuvarande systemet finns inom Sannfinländarna.

Källa:
Könsneutralt alternativ till värnplikt intresserar bland unga och De gröna


  • Publicerad:
    2018-02-27 19:00