FINLAND. Finska militärer har fått instruktioner om att man av säkerhetsskäl inte bör vistas ensam på mörka platser i uniform.

Finsk soldat i riskabel outfit.

I Finland har Försvarsmaktens huvudstab gett instruktioner om att landets militärer inte borde röra sig ensam i mörker med Försvarsmaktens uniform.

Björneborgs brigads stabschef, överstelöjtnant Mika Holma, bekräftar att huvudstabens instruktioner har getts och tillägger att man även rekommenderar att de använder gemensamma permissionstransporter. Han kommenterar inte orsaken till instruktionerna.

I tisdags rapporterade Lännen Media att terroristen som knivhögg tio personer i Åbo för en månad sedan egentligen hade tänkt attackera ett militärt mål.

Redan i början av 2015 rekommenderades Försvarsmaktens personal att undvika att gå med uniform offentligt, även på dagen, på grund av hotfulla meddelanden. Kommunikationschefen Mika Kalliomaa kommenterade då inte om vilka som låg bakom hoten eller vad det rörde sig om för hot.

Källor:
Värnpliktiga avråds från att röra sig ensam i uniform nattetid
Soldater uppmanas undvika att gå i uniform


  • Publicerad:
    2017-09-16 16:00