SVERIGE. Enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten pågår arbete med att ta fram en ”spetsutbildning” för så kallade cybersoldater. Enligt planen ska uppemot 30 värnpliktiga utbildades till cybersoldater redan nästa år.

Illustrationsbild.

Redan under nästa år tänker Försvarsmakten att mönstra de första värnpliktiga till så kallade cybersoldater. Detta som en del i ett uppdrag från riksdag och regering att ”förstärka cyberförsvarsförmågan”.

— Förmågan till cyberförsvar måste stärkas. Försvarsmakten kommer därför att senast år 2020 genomföra en pilotutbildning av upp till 30 cybersoldater som ska stärka både vår egen och andra myndigheters cyberkompetens, sade överbefälhavaren Micael Bydén, vid Rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen i januari i år.

I ett pressmeddelande skriver nu Försvarsmakten att man just nu håller på att etablera en ”spetsutbildning” för cybersoldater och att utbildningstiden för den nya soldatkategorin kommer att bli 11 månader.

— Cybersoldaterna kommer att få lära sig vanliga sårbarheter i it-system, hur de kan utnyttjas av en angripare, och hur de åtgärdas. De får naturligtvis också de grundkunskaper inom it som är nödvändiga för att förstå cybersäkerhet, säger överste Patrik Ahlgren, chef för den avdelning i Försvarsmaktens högkvarter som leder arbetet med att införa den nya utbildningen.

Enligt Patrik Ahlgren kan vem som helst söka till utbildningen.

— Men man måste uppfylla de grundstandardkrav som gäller alla grundutbildningar som finns att söka för värnpliktiga. De fysiska kraven kommer vara anpassade för utbildningen. Fokus ligger på sådana egenskaper som koncentrationsförmåga, logisk- och analytisk förmåga och den kreativa förmågan.

I september förra året lade Försvarsmakten ut en arbetsplatsannons där man sökte en specialistofficer till det så kallade Psyopsförbandet. I annonsen beskrev man att förbandet arbetar med ”flertalet kanaler såsom tryck, radio och webb och vår uppgift är att påverka beteenden och attityder hos människor för att uppnå politiska och militära mål”.

Källa:
Försvarsmakten utbildar cybersoldater


  • Publicerad:
    2019-02-21 15:00