FÖRSVARET. En bred majoritet av politikerna i försvarsberedningen är överens om att kraftigt bygga ut den svenska armén de närmaste åren.

CC 3.0

Idag finns endast en fungerande mekaniserad brigad inom armén. Den består av cirka 4 500 soldater som är organiserade i omkring 8 bataljoner. Nu vill politikerna i försvarsberedningen att Sverige under nästa försvarsbeslut ska prioritera armén.

En bred majoritet av försvarsberedningens ledamöter är överens om att armén senast 2025 ska utökas till tre mekaniserade brigader med totalt 14 000 soldater. Dessa kommer att fördelas på brigader i Skaraborg, Norrland och Skåne. Stridsgruppen på Gotland blir kvar och en lätt infanteribrigad förläggs till Stockholm.

— Det är logiskt att ha fem arméenheter eftersom ÖB har identifierat fem militärgeografiska områden av särskild vikt. Då behövs det arménärvaro i anslutning till dessa områden, säger arméchef Karl Engelbrektson till SVT.

Satsningen innebär en ökning av försvarsutgifterna från 48,5 miljarder kronor om året till runt 70 miljarder kronor enligt försvarsberedningen. Karl Engelbrektson är osäker på om den summan kommer att räcka till tidigare beställda u-båtar, uppgraderade JAS Gripen-plan, luftvärnssystemet Patriot och en så pass stor satsning på armén.

— Det är regeringen som bestämmer hur mycket resurser Försvarsmakten ska ha. Jag redovisar till min högre chef vad det kostar för armén att nå de målsättningarna, säger  Karl Engelbrektson.

Källa:
Försvarsberedningen tycker inte att dagens brigader räcker till


  • Publicerad:
    2018-12-22 06:50