SVERIGE. Det har tidigare rapporterats om att Försvarsmakten har svårigheter med att hitta nya rekryter. I onsdags fick alla nyanlända invandrarelever vid Sturegymnasiet i Halmstad besök av Försvarsmaktens militärer i militärfordon.

Nordfront har tidigare rapporterat om att Försvarsmakten har svårigheter med att locka nya rekryter till sina militärutbildningar och att de därmed överväger att införa någon form av så kallad frivillig värnplikt.

I onsdags fick alla nyanlända invandrarelever vid Sturegymnasiet i Halmstad besök av Försvarsmaktens militärer i militärfordon. De nyanlända invandrarungdomarna uppges komma från Syrien och de var väldigt positiva till att få träffa militärer i militärfordon, detta trots att de enligt uppgift ska ha flytt från krig i sitt hemland.

Tanken bakom Försvarsmaktens besök på den mångkulturella skolan var dels att de nyanlända invandrarungdomarna skulle få träffa den snälla svenska militären som jobbar för ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”, men också för att de vill visa att det finns arbetsmöjligheter inom militären.

Abdullah Shehad är studievägledare på skolan och han berättar att de nyanlända sett fram emot Försvarsmaktens besök. Eleverna Lina Hamoud och Ali Alhram säger att de fått en positiv bild av det hela och att den svenska militären är tvärt om mot i Syrien.

— Den här dagen behövs för att folk ska veta att Försvarsmakten finns. Det har blivit lite bortglömt sedan värnplikten försvann, säger Dragana Sionova som arbetar som korpral.

Källa:
Nyanlända fick träffa militärer


  • Publicerad:
    2016-05-26 21:55