SVERIGE. I den nya kampanjen ”Du nya, du fria” tar Försvarsmakten ställning mot det gamla Sverige och för främlingsinvasionen och tolerans av allt osunt.

Försvarsmakten har genom en ny propagandafilm och kampanjsida lanserat sloganen ”Du nya, du fria”. Budskapet är en modernistisk förvanskning och skändning av den svenska nationalsången där man sjunger ”Du gamla, du fria”.

Det nya budskapet slår åt två håll:

  1. Det gamla Sverige ska bort för att bereda plats för det NYA som uppenbart syftar på ”nytt” i bemärkelsen ”nyanlända”, ”nysvenskar”, ”nya medborgare” och så vidare.
  2. Det FRIA omdefinieras till att syfta på moralrelativistisk tolerans där all sorts dekadens inte bara motvilligt tolereras utan aktivt ska accepteras, välkomnas och hyllas.

I propagandafilmen talar Försvarsmakten om en människa som föds i Sverige om tio år. Berättarrösten säger att vi inte vet exakt vem den här personen kommer vara och listar sedan olika möjliga ”identiteter” för denna ”framtidens svensk” som Försvarsmakten ska försvara. Berättaren antyder i alla fall att den ”svenska kvinnan” hon talar om bland annat kan vara en muslim som ber till gud flera gånger om dagen eller en transvestit. Filmen visar också ett lesbiskt par som kysser varandra och en mörkhyad asiat eller indier klädd i traditionellt österländska kläder.

Även i den skriftliga propagandan fastslår Försvarsmakten att det svenska Sverige hör till det förflutna. Framtiden de kämpar för är mångkulturell, feministisk och sexuellt avvikande. Försvarsmakten skriver följande:

Många av de friheter som gör Sverige till Sverige, ses som extrema i andras ögon. I våra ögon är de extremt viktiga att försvara. Vi står upp för varje medborgares rätt att leva som just hon vill, och väljer.

I det svenska samhället värderas fred, frihet, öppenhet, trygghet och rättvisa högt. Det blir därför vår högsta prioritet, att värna om och skydda dessa värden.

Vårt jobb är att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Det är det vi gör. De vi är. Och därför vi finns.

I en tid då omvärlden blir alltmer svårnavigerad behövs ett svenskt försvar i framkant. Vi rör oss konstant framåt vad gäller teknisk kompetens, militärstrategiskt kunnande och operativ förmåga.

Men det är minst lika viktigt, att organisationen som sådan förändras i samklang med landet vi försvarar. Med fler kvinnor, mer öppenhet och bättre mångfald kan vi effektivare försvara det jämställda, öppna och mångkulturella Sverige.

I dag är cirka 20 procent av de som söker till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning kvinnor, men andelen behöver bli större.

Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder eller etniskt ursprung, ska välkomnas och respekteras.

Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde.

I ett försök att göra svenskar mer ”progressiva” och välkomnande till radikala samhällsförsämringar presenterar Försvarsmakten också information om hur Sverige förändrats under de senaste hundra åren. Myndigheten har tagit fram en hemsida där man knappar in sitt personnummer och får fram information om hur Sverige förändrats sedan dagen man föddes. Där berättas bland annat följande:

1994 fattade Sveriges riksdag ett stort beslut. Då slogs fast att homosexuella par skulle få ingå registrerat partnerskap och därmed ges samma rättigheter och skyldigheter som par som ingått äktenskap.

Det här är en av vår tids viktigaste samhällsförändringar.

Summa summarum är Försvarsmaktens budskap: Vill du kriga och dö för Sveriges extrema PK-värderingar, delta i kapprustningen mot Ryssland så att ryska barn i framtiden kan få ta del av homoproapganda och vill du kämpa för att det svenska folket ska bytas ut mot icke-vita rasfrämlingar? I så fall bör du ansöka till Försvarsmakten. Om du är emot dessa saker ska du istället gå med i Nordiska motståndsrörelsen!


  • Publicerad:
    2016-11-06 12:00