ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Försvaret och Säpo är övertygade om att det finns aktiva agenter och spioner som opererar på svensk mark. Nu vill man ha tips från allmänheten angående misstänkt spioneri. Försvarsmaktens Militärregion Syd har för detta ändamål öppnat tipslinjer för ”händelser på land” respektive ”händelser till sjöss”.

Försvarsmakten

Det var under gårdagen som Försvarsmaktens Militärregion Syd beslutade sig för att man vill ha hjälp från allmänheten. För detta ändamål öppnade man tipslinjer för ”händelser på land” respektive ”händelser till sjöss” dit man kan höra av sig om man tycker sig ha något av vikt att dela med sig av. Försvaret och Säkerhetspolisen är övertygade om att det finns aktiva agenter och spioner som opererar på svensk mark.

Vad exakt som Försvarsmakten vill ha tips om framgår inte av informationen kring det hela mer än att de vill att allmänheten ”själva avgör vad som är viktigt och vad som är något som avviker från normalbilden”.

— Vi får in sms på den här linjen. Det är jättebra. Det kan vara att någon uppehåller sig vid någon form av objekt och det vill man då berätta om, säger Jan Bohman som är informationschef för Försvarsmakten i södra Sverige.

Försvarsmaktens Militärregion Syd innefattar Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. Om Försvarets nya tipslinje blir så populär som man hoppas kan det nya angiverisystemet utökas till att innefatta hela landet.

Källa:
Försvaret vill ha tips om spioneri i södra Sverige


  • Publicerad:
    2016-09-13 17:45