SVERIGE. Säkerhetspolisen har nu fått tillåtelse av Datainspektionen att åsiktsregistrera personer som sympatiserar med organisationer, som staten anser, ägnar sig åt terrorism.

Åsiktsregistrering är enligt Sveriges grundlag olagligt, dock har polisen möjlighet att göra undantag från lagen i de fall det enligt dem handlar om att lösa brott. Nu har SÄPO fått tillåtelse av Datainspektionen att åsiktsregistrera personer på grund av religiös- eller politisk åskådning.

För att få sin vilja igenom valde SÄPO att motivera det hela med att de vill komma åt personer som sympatiserar med terrororganisationen IS (Islamiska staten). Det var föregående månad som SÄPO hörde av sig till Datainspektionen kring huruvida man får ”registrera en person på grund av att han eller hon sympatiserar med en terrororganisation, såsom IS, i en uppgiftssamling”.

Säkerhetspolisens rätt att åsiktsregistrera personer räcker dock längre än till något enstaka fall eller en specifik organisation, även om de låter påskina att det gäller IS. Datainspektionen menar i sitt svar att SÄPO har mer långtgående möjligheter och större handlingsfrihet än den övriga polisen. Därmed får SÄPO också föra register över individer som sympatiserar med, vad staten menar, är organisationer som ägnar sig åt terrorism.

”Datainspektionens yttrande ger oss möjlighet att ytterligare effektivisera vårt arbete. Vi kommer att kunna registrera relevanta tips och vi kommer att kunna få en ännu bättre helhetsbild av de personer och miljöer vi följer”, skriver SÄPO:s pressekreterare Simon Bynert i ett mejl till media.

Källor:
Grönt ljus till Säpos åsiktsregister
Nytt beslut: Säpo tillåts att registrera IS-sympatisörer


  • Publicerad:
    2016-07-05 15:00