ISLAM. Irakisk säkerhetstjänst har varnat Säpo för att sju till åtta terrorister från Islamska staten befinner sig i Sverige med avsikten att genomföra terrordåd.

Illustrationsbild.

Illustrationsbild.

Enligt Expressen ska de sju till åtta terroristerna ha för avsikt att genomföra terrordådet i Stockholm. I ett pressmeddelande skriver Säpo att uppgifterna inte kan avfärdas:

Säkerhetspolisen får relativt ofta den här typen av information i alla våra verksamhetsområden. Ibland är den mer eller mindre osäker, ibland mer eller mindre konkret. Den här informationen bedöms vara av sådan art att den inte kan avfärdas.

Nationella insatsstyrkan och piketen vid Stockholmspolisen har satts i förhöjd beredskap samtidigt som Säpo gått in i ”stabsläge”. Vad det innebär förklaras på följande sätt i pressmeddelandet:

Stabsarbetet vid en särskild händelse innebär att vi arbetar enligt förutbestämda rutiner med alla viktiga nyckelfunktioner samlade. I staben sker inhämtning, bearbetning och analys av information, och det finns även möjlighet att fatta beslut samt kommendera in personal och resurser.

I övrigt vill inte Säpo uttala sig mer specifikt om det nya hotet och uppmanar allmänheten att följa polisens uppmaningar.

Nordfront följer utvecklingen.

Källor:
Uppgift från Irak: IS-hot mot Stockholm
Inkommen information bedöms


  • Publicerad:
    2016-04-26 13:00