FINLAND. Finska myndigheter är oroade över återvändande IS-terrorister och de hemliga salafistiska nätverk som numera existerar i Finland.

is

Totalt bevakar finska polisen just nu omkring trehundra personer som bedöms sympatisera med terrorism. De som blir utsatta för den noggrannaste hårdgranskningen är de drygt tjugo personer som har medverkat i väpnade konflikter och återvänt till Finland. Skyddspolisen meddelar att en terrorist med finskt medborgarskap utförde ett självmordsdåd i Irak förra året.

Skyddspolisens chef, Antti Pelttari, säger att i förhållande till andelen muslimer som bor i landet är antalet muslimer som har åkt iväg för att strida för Islamska staten störst i världen.

— Vissa är sådana som vi redan länge har hållit ögonen på men det finns också unga personer som plötsligt och snabbt har radikaliserats via kontakter på nätet. Det finns ingen riktig förklaring till varför det har blivit så här, säger Pelttari.

Enligt Skyddspolisen utgör de återvändande krigarna numera ett av de största säkerhetshoten.

Den växande andelen personer med erfarenhet av terrorism har bidragit till att det har uppstått underjordiska salafistisk-jihadistiska nätverk som är verksamma i Finland, med kopplingar till internationell terrorism. Nätverken sprider propaganda och rekryterar nya medlemmar.

Skyddspolisen håller fast vid lägesanalysen om att det finns en förhöjd risk för terrordåd i Finland, men att landet inte är ett förstahandsmål för terroristorganisationerna.

Källa:
Skypo: I förhållande till andelen muslimer i Finland är mängden IS-krigare störst i världen


  • Publicerad:
    2016-11-22 21:50