FINLAND. Målet är att lärarna snabbare ska upptäcka unga som sympatiserar med ”våldsbejakande extremrörelser”.

3b8cfcbdb0bf5025c1cb6ba1700948fbd250c5712de1b5d83bpimgpsh_mobile_save_distr

Polisen kommer att börja utbilda lärare att känna igen radikaliserade ungdomar. Liknande utbildningar har tidigare ordnats i vissa städer som deltagit i ett pilotprojekt, men nästa år anordnas utbildningarna i hela Finland.

Syftet med utbildningarna är att utbilda så kallade nyckelpersoner som kan dela med sig av informationen till arbetsplatserna.

Polisen vill snabbare kunna identifiera unga som till exempel idealiserar ”våld och extremrörelser” eller som är fanatiska över religion eller ideologi.

Enligt en undersökning som Inrikesministeriet gjorde förra året hade 60 procent av lärarna i yrkesskolor och gymnasier upptäckt att någon elev hade ”radikala åsikter”.

Lärarna kunde dock inte alltid känna igen hur de ungas beteenden eller olika problem kunde hänga ihop med radikalisering.

Lärarnas varningsklockor borde till exempel ringa när en ung person blir anhängare av ”extremrörelser” eller kommer med ”radikala” åsikter.

Källa:

KSML: Polisen börjar utbilda lärare att känna igen radikaliserade unga


  • Publicerad:
    2016-11-19 12:10