INRIKES. För första gången redovisar Säkerhetspolisen hur många beslut de tog om tvångsmedel såsom hemlig avlyssning och övervakning. Under 2015 togs 377 sådana beslut och man bekräftar även att tvångsmedlen riktats mot politiska dissidenter.

I fjol beslutade Säkerhetspolisen (Säpo) att börja redovisa för riksdagen alla beslut om tvångsmedel. Detta gäller exempelvis telefon- och Internetavlyssning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning.

Nu har rapporten från 2015 kommit och den visar att man under året tog 377 sådana beslut. Personer som drabbats av säkerhetspolisens tvångsmedel sägs vara misstänkta för terrorism och kontraspionage men även politiska dissidenter såsom ”höger- och vänsterextremister” finns med bland de övervakade och avlyssnade.

Inrikesminister Anders Ygeman tycker att antalet beslut är rimligt och menar att ”de flesta” nog tror att dessa tvångsmedel används i större omfattning än så.

— Det är första gången som säkerhetspolisen redovisar det här till riksdagen på regeringens uppdrag. Skälet till det är att medborgarna har rätt att veta hur övervakningen och avlyssning och hemliga tvångsmedel ser ut. På så sätt ökar vi förtroendet för säkerhetstjänsten och ökar förtroendet för tvångsmedelsanvändandet, säger inrikesministern till SVT.

Källa:
Säpo avslöjar hur många som avlyssnas


  • Publicerad:
    2016-12-25 09:00