INRIKES. Från och med 1 april införs en ny terrorlag i Sverige. Det kommer nu bli olagligt att resa eller utbilda sig i syfte att begå terrorbrott.

Från och med 1 april i år kommer den svenska lagstiftningen mot terrorbrott att skärpas. Den nya lagen gör det olagligt att resa eller utbilda sig i syfte att begå terroristhandlingar. Säpo är förhoppningsfulla om att den nya lagen kommer att leda till att man kan hindra människor från att ansluta sig till terrorstämplade grupper.

Enligt säkerhetspolisens biträdande chef, Johan Sjöö, kan lagen i bästa fall komma att innebära att Säpo kan förhindra människor från att resa.

— Det vill säga att vi kommer upp på en misstankegrad redan före avresan som gör att vi kan ingripa och avbryta. Det kan vi ju egentligen inte idag, idag kan vi bara ha frivilliga samtal, säger Sjöö.

Enligt uppgifter från Säpo har runt 300 personer rest utomlands, främst till Syrien och Irak, för att ansluta sig till olika terrorgrupper. Att bevisa att någon rest utomlands i syfte att ansluta sig till en terrorgrupp eller utbilda sig i sådana syften kommer enligt Sjöö att bli svårt. Han menar att det är något som får visa sig när man kan pröva lagen på konkreta ärenden.

Agneta Hilding Qvarnström, chef för åklagarkammaren för säkerhetsmål, menar att det är svårt att i dagsläget bedöma vilken betydelse lagen kommer att få. Men hon hoppas på att den ska verka i avskräckande syfte.

— Förhoppningsvis har den effekten att den får tänkta resenärer att tänka om, att det här är inte lagligt, om man har tänkt att åka med det syftet, säger Hilding Qvarnström.

Advokat Thomas Olsson, som har lång erfarenhet av terroristmål, är kritisk till den nya lagen.

— Att förbjuda en person att resa i syfte att utbilda sig till terrorism eller begå terroristbrott, det är väl ungefär lika logiskt som att förbjuda bankrånaren att ta en bil till banken. Är man motiverad tror jag inte att resan för att nå målet är det som avhåller någon från att begå en brottslig handling, säger Olsson.

Källa:
Säpo hoppfull inför ny terrorlag


  • Publicerad:
    2016-03-29 09:00