FÖRSVARET. Nyligen släppte svenska försvaret en ny handbok för svenska militärer. Nu uppmanas Sveriges försvar att tänka på genus och jämställdhet i strid. ”Handbook gender” heter den 100 sidor långa doktrinen.

Etniska svenskar var förbjudna att få den militära utbildningen.

Försvarsmakten omformas till oigenkännlighet.

Nu i september släppte Försvarsmakten i Sverige en ny handbok för stridande enheter. Handboken heter ”Handbook Gender” och innehåller 100 sidor instruktioner om jämställdhet och genustänk i militären. Jan Thörnqvist är försvarsmaktens insatschef och leder sedan i april i år försvarsmaktens insatser, både i Sverige och internationellt.

– Målsättningen är att få en högre operativ effekt och en jämställd arbetsplats, säger han.

Ett exempel från boken handlar om en stridande enhet som ska attackera en hamnplats och man måste då först gå igenom stridsplanen för att se så att man har implementerat genustänket i operationen.

”Gör en stridsplan och redogör för hur du har integrerat genderperspektivet och vilken hänsyn du har tagit till mäns/kvinnors/pojkar/flickors situation i planeringen”, står det bland annat.

Boken ska även se till så att handlingar inte får felaktiga konsekvenser ur ett genusperspektiv.

– Tänker du inte på jämställdhet och gender, till exempel vid en internationell operation, så kan åtgärder som ter sig bra slå helt fel ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Thörnqvist.

Fortsättningsvis kan man läsa i handboken:

”Svenska förband kan också bidra till att öka medvetenheten inom de multilaterala organisationerna om genderperspektivets betydelse. Detta kan ske genom att utveckla rapportformat som inkluderar gender och föreslå integrering av genderperspektivet vid möten och i planer”.

Redan idag finns det ett flertal så kallade genderrådgivare på olika militära enheter i Sverige. Deras uppgift är att indoktrinera och implementera den nya kulturmarxistiska agendan bland personer inom Försvarsmakten. Även fast Sverige ligger långt i framkant gällande genusfrågor och jämställdhet inom försvaret har Thörnqvist högre mål:

– Vi ligger långt fram jämfört med många andra länder. Men det finns mycket kvar att göra. Vi ska inte slå oss för bröstet och säga att vi är färdiga, utan det är något vi får jobba med kontinuerligt.

I slutet på september kommer regeringens presentation om hur försvarsförsörjningen ska lösas. Där förväntas regeringen föreslå att värnplikten delvis ska återinföras för både män och kvinnor. Thörnqvist hoppas i samband med detta kunna bredda sin rekrytering och få nya militärer från hela den ”svenska” befolkningen, i det här fallet menar han även andra etniciteter än just svenska.

Källa:

Könsrollskunskap ska stärka försvaret


  • Publicerad:
    2016-09-13 22:40