INRIKES. Sveriges regering har beslutat att återinföra värnplikten och redan under sommaren kommer 13 000 ungdomar att kallas till mönstring.

Satsningen på ”HBTQ-frågor” verkar inte ha varit så lyckat från Försvarsmaktens sida då antalet frivilliga minskat.

2009 beslutade den dåvarande regeringen att avskaffa den allmänna värnplikten och ersatte den med ett frivilligt system. Men nu har man beslutat att återinföra värnplikten både för män och kvinnor och redan under sommaren kommer 13 000 ungdomar födda 1999 och 2000 att kallas till mönstring. Därefter kommer cirka 4 000 värnpliktiga och frivilliga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019.

Orsaken till det ändrade beslutet uppges vara att säkerhetsläget ska ha försämrats samt att man inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga.

En förklaring till att antalet frivilliga som söker sig till Försvarsmakten har minskat kan bero på att man intagit en tydlig ställning för mångkultur och försökt att locka fler icke-svenskar till försvaret genom kampanjer.

Det har även satsats mycket på kulturmarxistiska frågor som ”genusfrågor och ”hbtq-frågor” och spridandet av homopropaganda samt deltagande i olika pridejippon. 

Under den så kallade flyktingkrisen 2015 fick Försvarsmakten även rycka in för att bistå Migrationsverket med att ta hand om asylsökande istället för att försvara gränsen.

Källa:
Värnplikten har återinförts i Sverige


  • Publicerad:
    2017-03-02 20:20