Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sverige återinför värnplikten

INRIKES. Sveriges regering har beslutat att återinföra värnplikten och redan under sommaren kommer 13 000 ungdomar att kallas till mönstring.

Värnplikten kommer kanske att återinföras

SVERIGE. Sveriges säkerhetsläge sägs ha förändrats och därför har det beslutats att det ska utredas ifall värnplikten ska återinföras. Kanske kommer den då gälla för både män och kvinnor.