SVERIGE. Sveriges säkerhetsläge sägs ha förändrats och därför har det beslutats att det ska utredas ifall värnplikten ska återinföras. Kanske kommer den då gälla för både män och kvinnor.

2010 togs beslutet om att avskaffa den allmänna värnplikten i Sverige. I våras, fem år senare, har frågan om värnplikten återigen lyfts på grund av att Sveriges säkerhetsläge påstås ha förändrats. Nu ska en utredning göras för att se ifall den allmänna värnplikten ska återinföras.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) berättar att tanken är att om värnplikten återinförs så ska den gälla för både män och kvinnor. Dessutom är det inte omöjligt att värnplikten kommer att vara frivillig istället för tvingande. Hultqvist menar att värnplikten inte kommer att vara utformad så som den var förr.

— Jag ser inte framför mig att det kan bli något som motsvarar det vi hade tidigare. Huvudsyftet är att skapa stabilitet i krigsförbanden, berättar Hultqvist.

Mer än så vill inte Hultqvist säga om hur det är tänkt att värnplikten ska utformas. Det är inte bestämt när utredningen senast ska vara klar men Hultqvist menar att det ändå är en viktig fråga och därför måste utredningen bli klart snarast möjligt.

Källa:
Värnplikt för kvinnor och män utreds


  • Publicerad:
    2015-08-08 22:45