SVERIGE. En ny undersökning visar att 72 procent av svenskarna vill återinföra värnplikten som avskaffades 2010.

Sju av tio svenskar vill återinföra värnplikten, visar en mätning som genomfördes av DN/Ipsos medan 16 procent av de som medverkade undersökningen vara negativa till ett återinförande av plikten. Mätningen visade också att hela 87 procent anser att värnplikten i så fall ska gälla både män och kvinnor.

Värnplikten avskaffades 2010 och sedan ersatts av ett yrkesförsvar men i dag saknas halva krigsorganisationen, cirka 7 500 soldater, sjömän och gruppbefäl.

Källa:
Majoritet vill återinföra värnplikt


  • Publicerad:
    2016-01-04 11:35