DEKADENS. En soldat vid Livgardet fick som uppgift att agera förare under homoparaden Stockholm Pride. Under utbildningen lät han dock meddela att han vägrade delta i paraden varpå han anmäldes till Försvarsmaktens personalnämnd.

soldaterpride

Svenska soldater som deltar i homoparad.

Under sommarens Stockholm Pride deltog Försvarsmakten med bland annat marscherande soldater och en lastbil. Den soldat ur Livgardet som utsetts till förare av lastbilen meddelade dock under utbildningen att han vägrade delta i homoparaden. Han ska även ha uttryckt sitt motstånd mot att Försvarsmakten deltar i ”sådana här jippon”.

När kompaniets chef förklarade för honom att deltagandet för honom inte var frivilligt svarade soldaten att han ”ur demokratisk synvinkel” inte tänkte delta, varpå han ska ha avslutat med att säga ”sug på den du”.

Chefen på Livgardet ska nu ha anmält soldaten till Försvarsmaktens personal-ansvarsnämnd med förslag att han straffas med löneavdrag alternativt varning.

Till SVT säger soldaten att han inte har synpunkter på själva homoparaden i sig utan att han motsätter sig Försvarsmaktens deltagande i en politisk handling. I övrigt vill han inte kommentera saken utan hälsar att han inväntar nämndens beslut.

Källa:
Vägrade delta i Prideparad – soldat riskerar straff


  • Publicerad:
    2016-11-23 07:00