INRIKES. Försvarsmakten sätter in personal för att bistå Migrationsverket med att ta emot asylsökare. Flera myndigheter stöttar nu Migrationsverket med asylmottagningen.

photo

Migrationsverket gick i slutet av september ut med en förfrågan om hjälp från andra myndigheter i form av personal. Försvarsmakten var en av dessa myndigheter som nu svarat med att bistå Migrationsverket med 30 personer.

Tre av myndighetens regioner har fått förstärkning från Försvarsmakten till varje regionkansli.

— Den situation som vi befinner oss i är en nationell angelägenhet och då krävs det att myndigheter samarbetar, så det här är ett välkommet stöd. De fem personer från Försvarsmakten som nu gått in i vår stab kommer bland annat att hjälpa till med att hantera informationsflödet, sammanställa uppdrag och lägesrapporter, säger Margareta Johnson i ett pressmeddelande.

Försvarsmaktens insats sträcker sig som minst till slutet av 2015, men de kommer inte att utgöra någon myndighetsutövning. I deras uppdrag ingår bland annat att ta fram en behovsanalys och bidra med stöd till staberna. Ett exempel kan vara att hjälpa till med logistik och beredskap.

— Försvarsmakten har en viktig stödjande roll när samhället utsätts för kriser. Det är viktigt att vi stödjer med det vi kan utan att det påverkar vår huvuduppgift. Vi ser nu fram emot att kunna bistå Migrationsverket med stöd med personal, säger Mats Gyllander, informationschef vid Luftstridsskolan.

Andra myndigheter stöttar Migrationsverket sedan tidigare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hjälper Migrationsverket i asylhanteringen. I region syd och väst har Kriminalvården gått in och bistått. Det pågår även diskussioner med andra myndigheter om huruvida dessa kan bidra med personal.

Källa:
Migrationsverket får hjälp av Försvarsmakten


  • Publicerad:
    2015-11-09 18:50